Jenny Olseng's fotoalbum nr. 3.

Jenny og Ulrik Olseng bodde på gården "Vesterenga", som ligger ved Bukkholmveien, syd i Ullerøy, Skjeberg. Jenny og Ulrik fikk 4 barn: Laura Rønningen, Karl Olseng, Hjørdis Strand og Olaf Olseng. Nå er det Karl Olseng's barnebarn, Hans Solberg, som driver gården.

Her finner du bilder fra Jenny's fotoalbum.
Kommentarene kommer fra Hjørdis Strand, eller tekst som står på bildet.

Trykk på et bilde for å få en stor versjon av bildet.

1

 


Jenny og Ulrik Olseng. Bryllupsbilde 6.okt 1914

 


Christine og Lorents Olseng Karlsøen. Han er bror til Hjørdis sin oldefar. Altså bror til Johannes Olseng. Hun kom fra Talberg (Vestre Ullerøy). Hun var søstra til Olga Strand’s mor (Hanna). De bodde på søndre Karlsøya.

 


 


Julie og Angell Olsen Årum. Angell er bror til Jenny Olseng. Julie var fra Talberg i vestre Ullerøy 

 

2

 


Kajsa – Mor og far til bestemor Laura. Kajsa og Olaf Olson. Altså besteforeldra til Ulrik Olseng. Kajsa flyttet til Olseng fra Sverige da hun ble enke. Hun er begravd på Ullerøy Kirke (det er ingen støtte med hennes navn på). Hun fikk aldri navnet sitt på støtta. Hun døde i 1919. Han er begravd på Torskog i Sverige. 

 


 


 


Karen Isaksen, født Olseng. Søstra til bestefar Johannes. Tanta til Ulrik Olseng

 

3

 


Anthon Karlsøen. Sønn til Christine og Lorents Olseng Karlsøen 

 


O.J.Olseng. (Ole Voll???) 

 


Johan Løkke (bror til Anthon Karlsøen og sønn til Christine og Lorents Olseng Karlsøen). Bodde på Løkke gård ved Løkke bedehus. Han er søskenbarn til Ulrik Olseng. Han har bare ett øye. Fotograferte seg derfor aldri rett fram.

 


Anton ??

 

4

 


Ole Ulriksen Olseng Voll. Far til Jens Olseng Voll. Bror til Johannes Olseng (far til Ulrik Olseng). Bodde en tid i Fredrikstad. Flink snekker. Har snekret krakkene i domkirken i Fredrikstad. Bodde på Voll, forbi Løkke bedehus. Kona hans var fra Voll. De tok over Voll. Flytte fra Fredrikstad til Voll.

 


Jens Olseng Voll. Han var aldri gift, men han hadde en sønn som bodde i Farsund. Jens bodde på Voll hele tiden.

 


 


Johan Løkke

 

5

 


Ulrik J. Olseng (Johansen Olseng)

 


Anton Olseng. Bror til Ulrik. Han forpaktet prestegården. Han døde tidlig, i 1938. Han fikk et spark fra en okse i fjøset. Det ble det blodforgiftning av. Hans barn: Jahannes Kåre Andrine Leif og tvillignene Arne og Randi. Han var gift med søstra til Jenny Olseng, Lulli (som egentlig heter Ludvikke Andrine).

 


Ulrik Olseng

 


 

6

 


Jens Olseng Voll 

 


Anton Olseng

 


Lulli Olseng, kona til Anton. Søstra til Jenny. Hun døde ca. 1966

 


Ole Ulriksen Olseng Nordre. Død 1895. Bestefar til Ole Olseng. Han ble gift med søstra til bestefar Johannes, som het Andrine. Andrine kom fra søndre Olseng (Daae) Nabogården.

 

7

 


Anna Henriksen Berg. Datter til Anton Berg. Gården Søberg. Hun tjente på vestrenga. 

 


Athon Karlsøya (? Likner)

 


 


Lulli Olsen, gift Olseng, søstra til Jenny Olseng

 

8

 


Leif Olseng. Sønn til Anthon og Lulli

 


 


 


 

9

 


Valborg Gundersen

 


Lotten Stenbekk, søstra til Jenny Olseng

 


Lulli Olsen, gift Olseng, konfirmasjon. Hun er den yngste søstra til Jenny Olseng.

 


 

10

 


Andrine Olseng, datra til Lulli og Anton. Stenmor til musiker Kjell Karlsen

 


Malene, 2 år. Gift med Kåre Mundal. Datra til Angell, (bror til Jenny) og Julie

 


Angell Olsen, Skjeberg. Han hadde 8 barn; 4 jenter og 4 gutter. Marlene, Kolbjørn, Marie, Åse, Gunvor, Jens, Torolf, Karl-Ludvik.

 


Petra Louisgård og Lotten Stenbekk. Begge er Jenny’s søstre. Petra var 48 år da hun døde. Det var noe med nyrene. Petra’s barn: Randi, Astri, Alfhild, Kirsten, Erling (druknet i en dam) og Torleif døde 17 år gammel. Lotten var mora til Ingrid Stensrud og Marta Landa. Lottens andre barn: Tomas, Josef, Jens og Knut. 

 

11

 


Olaf Olseng, bror av Ulrik. Døde 1922. Var aldri gift. Litt over 40, ca. 42 år. 

 


Ulrik Olseng

 


 

 


Nils Johansen, født 1834, onkel til bestemor Laura. Nils og Mina, far og mor til Oskar. Oskar har en datter som heter Ingrid Olafson. 

 

12

 


Sønn av Ole Olseng Voll. Bror av Jens Olseng Voll. Døde 

 


Venstre på bildet: Olaf Olseng. Var fisker men ble senere snekker. Var medeier i sjøbua (1 av 3) som ligger i Bukkesundet. De andre eierne av sjøbua var Jens Ørseng og en fra Bokkenes. 

 


Tante og onkel til bestemor Laura. Den ene som sitter er Hildor Anderson. Sverige. Hildor var søskenbarn til bestemor Laura, mor til Ulrik. Hildor var på Ulrik’s alder, og søskenbarn til Ulrik’s mor (Laura)

 


Lava og Hildor Anderson med barna. Olly, Karl, Erik og Gully og en pleiedatter. (De fikk en gutt etterpå som heter Gøsta). Hildor og Lava hadde forretning i nærheten av Lennartsfoss.

 

13

 


Jenny og Ulrik Olseng, Laura og Karl. Ca. rundt 1918 

 


Angel Olsen Årum

 


 


Fra venstre: Johan Løkke (Karlsøen), Anton Olseng (bodde på prestegården), Olaf Olseng

 

14

 


Helene, Ernst og Maja Wallin. De tre eldste barna til Jenny’s søster, Anna Wallin 

 


Anton Olseng 

 


Ada Olsen, Sverige. Søster til Laura Olseng

 


Johannes Lilledal. Sønn til Jenny Lilledal, Ulrik’s søster. Han bodde på Lilledal. Fikk ingen barn.

 

15

 


Johannes Olseng. Sønn til Lulli og Anton. Døde 16/4-1985

 


Karl Ludvik Olsen. Far til Jenny Olseng. Skipskaptein.

 


Jenny og Johan Berg. Venninne av Jenny Olseng.

 


”Till vennlig hågkomst. Hamburg 19/12 1907. Adolf Olsson”

 

16

 


USA

 


Johannes, Kåre og Andrine Olseng. De tre eldste barna til Lulli og Anton.

 


Jenny Olseng

 


Lorents og Else Karlsøen. Barna til Anton Karlsøen

 

17

 


Konfirmant Ingerid Stenbeck, gift Stensrud. Datra til Lotten Stenbeck

 


Karl Otto Emil Petersen 8år, Adelheid Margrethe Petersen 7år, Susanna Katharina 4år, Lorntz Severin 4 måneder. Tatt julaften 1910. Barna i huset som Jenny stelte/tjente hos i Oslo.

 


Hans Solvang

 


Adolf Olson, sønn til Lisa (tante til Laura Olseng).  

 

18

 


 


 


Arne Wallin. Sønn til Anna Wallin 

 


 

19

 


 


Thora Årum. Mors (Jenny’s) kusine. Var lærerinne. Forble ugift. Bror het August

 


 


Jenny, gift Berg (Bede). Venninne til Jenny Olseng (Sto i samme sangkor)

 

20

 


Alfred Wallin. Døde i lungebetennelse i ung alder

 


Jenny Lilledal. Mor til Johannes, Jens, Bolette og Laura. Laura var mor til Nils Brandstorp. Bolette er mor til Gunnar, Per, Bjørn, Helen, Kai.

 


 


Hildor og Lava Anderson. Olly og Karl.

 

21

 


Olaf Olseng

 


Sofie. En som bestemor Laura hadde her

 


 


Ulrik Olseng 

 

22

 


Hildor og Lava Anderson, Sverige

 


Kajsa. Mor til bestemor Laura. Hun som døde i Ullerøy

 


Lisa Johansen, tante til bestemor Laura

 


Hilda Håkonsen, Moss Jeløya. Mor’s kusine

 

23

 


 

 


Lulli og Anton Olseng

 


Jany Olsen

 


: Jenny Olsen 27 år

 

24

 


Ulrik og Jenny Olseng

 


Lotten Stenbekk og Jenny Olseng

 


Johannes og Laura Olseng, og deres barn: Ulrik, Olaf, Jenny (Lilledal) og Anton Olseng

 


Sist oppdatert 27.August 2014
Tilbake Erling's slektside .