Jenny Olseng's fotoalbum nr. 2.

Jenny og Ulrik Olseng bodde på gården "Vesterenga", som ligger ved Bukkholmveien, syd i Ullerøy, Skjeberg. Jenny og Ulrik fikk 4 barn: Laura Rønningen, Karl Olseng, Hjørdis Strand og Olaf Olseng. Nå er det Karl Olseng's barnebarn, Hans Solberg, som driver gården.

Her finner du bilder fra Jenny's fotoalbum.
Kommentarene kommer fra Hjørdis Strand, eller tekst som står på bildet.

Trykk på et bilde for å få en stor versjon av bildet.

1

 


 


Ulrik Olseng (f. 1792)og Inger Johanne, født Kjenner. Ulrik Olsengs bestefar. Bodde på Olsengs søndre (Daae)

 


Lotten Stenbekk (venstre) og Jenny Olseng (høyre). Søstre

 


Laura, Hjørdis og Jenny. Ca.1929 

 

2

 


Elsa Jacobsen, født Olseng. Lilleng. Johannes Olseng’s søster 

 


Lovise Lund, født Olseng. Johannes Olseng’s søster. A.E.Lund. Barn: Johanne, gift Beckholm. Arnt ugift, død i England

 


Ulrik, Jenny og Hjørdis. Ca. 1955? Svensker, fra Høgen, var på besøk. De fotograferte.

 


Hagebrukslaget samlet på hytta til Askerød, ovenfor Bergli. De var besteforeldra til Gro Dammeud. Foran fra venstre: Jenny Solvang, Jenny Lilledal. ?, ? Borghild Christensen (Edith’s mor) 2.rekke: Ulrik Olseng, fru Askerød,, herr Askerød?. ?., Stensrud, Edith Olseng,Karl Olseng (bak)

 

3

 


Lotten, Jenny, Anna, Lulli, Angel (søkna). Bildet er tatt på prestegården. 

 


Hildor, Lava, med barna Karl og Gøsta. Jenny og Ulrik med Olaf.  

 


Ulrik Olseng, Olaf Olseng, Ulrik (Olaf’s sønn)

 


Ulrik, Jenny, Olaf, Kåre Hansen, Fru Hansen. (som hadde den første hytta som ble bygd, Nedenfor Holmestrand). Tur i Sverige. Herr Hansen tok bildet.

 

4

 


Anna Wallin, Jenny’s søster

 


Ingebret, Laura, Herleik Rønningen

 


Brylluppet til Kjell Stensrud i Sarpsborg kirke. Ble skilt.

 


Anders Rønningen

 

5

 


Torskog kirke. Jorun Olseng, Ulrik og Jenny. Olaf tar bilde. Det var før Ulrik ble født. Jorun og Olaf giftet seg i 1951. Bildet tatt ca. 1952.

 


Venninner til Jenny Olseng. Hanna Årum til høyre, og Astri til venstre, søstra til Loius Loiusgård. Hun var på besøk fra Amerika.

 


4. generasjoner: Fra høyre: Kajsa, bestemor Laura, Jenny Lilledal, Bolette, gift Brandstorp. Bildet tatt i stua hos Ulrik og Jenny.

 


Gamle kjæresten til Jenny. Han kom en tur fra USA. Han ville ha Jenny over til USA, men Jennys mor, bestemor Årum (Andrine Olsen) ville ikke at Jenny skulle reise til USA. Han kom på besøk ca. 1958. Han ville treffe Jenny, som da var litt utafor. Han var søskenbarn til onkel Loius Loiusgård. Bildet er tatt utenfor hans hus i USA. Han sendte bildet til Jenny.

 

6

 


 

 


Olaf Olseng ved Spargot i Sverige. Spargot er før vi kommer til Humlgården, der Ingrid Ulafson, datter av Oskar, er født og oppvokst der. (Nå står det tomt). Ingrid var enebarn, og giftet seg til en annan gård. Oskar var søskenbarn til bestemor Laura(?). Bildet er tatt da Olaf, Jorun, Ulrik og Jenny var ute og kjørte en tur. (Ref også bildet var Torskog kirke)

 


Ulrik og Jenny Olseng, og Karl Hansen og Harda. (De som hadde den første hytta som ble bygd på Olsen, nedenfor Holmestrand, rett opp for brygga. Deres datter har hytta nå. Turid Jonsen som er tanta til Lars Hovdum.) De er på tur. De var mye ute å kjørte med bilen til Ulrik Olseng. Ulrik kjøpte bil i 1923, en Ford.

 


Foreldra til Ingebret, Dordi og Andres Rønningen, og Ulrik og Jenny, i Telemark. Bildet er tatt i Herleiks barnedåp.

 

7

 


Hildor Andersson, 60 år, står på hendene. Bildet er tatt i Sverige. Han var litt gamlere enn, eller på samme alder som Ulrik 

 


Olaf Olseng, Ulrik og Jenny Olseng på tur i Sverige. Torskog kirke.

 


Laura og Ingebret gifter seg. Selskap på Olseng.Fra Høyre: Ulrik Olseng, Edit Olseng, Jenny Olseng, Hjørdis, Riedar Strand, mor til Ingebret, ?, ?, Ingebret. Helt til venstre: Asbjørn Ørseng. Det var under krigen. Ingebrets broir satt da på Grini. Det la en liten demper på feiringen

 


Jenny og Ulrik, Laura og Ingebret, og Ingebrets mor: Dordy. Tatt på bryllupsdagen

 

8

 


Johannes Olseng (Ulrik’s far), Laura (hans kone, fra Sverige), Ulrik, Olaf Olseng, Jenny Lilledal, Anton Olseng.

 


Ulrik Olseng og Inger Johanne, gift Solberg

 


Berhard Hornness. Han bodde i USA men kom ofte på besøk. Han er i slekt med Ravneng-folka. Han var gift med søstra til Marie Ravneng, som er bestemor til Kay og Dagfinn Ravneng. Dattra til Johan og Marie Ravneng ble gift med Bernhards sønn i USA. Han hadde aksjer i Amerika-linjen, så han reiste gratis. Han sendte kalender til Ulrik og Jenny hvert år.

 


Ulrik, Hjørdis og Jenny arbeider på jordet.

 

9

 


Laura og Ingebret’s bryllupp.

 


Jenny, Hjørdis, Rolf-Jul og Ulrik på tur til Telemark. Dette er på Bastø-ferga. Reidar Strand tar bilde.

 


Jenny Olseng i hagen

 


Jenny Olseng i hagen

 

10

 


Ei fra Høgen i Sverige var ofte på besøk på Olseng. Bildet er tatt i Sverige. Høgen ligger helt oppe i enden på Stora Le. Det er slekt til bestemor Laura.

 


Karl(?) Ulrik, Jenny, Borghild (Edit’s mor) og Edit.

 


Et sted i Sverige.

 


Olseng gård. Bilen til Ulrik. 

 

11

 


Herleik(?) 

 


Inger Johanne

 


Brylluppet til Laura og Ingebret 

 


Brylluppet til Laura og Ingebret. Karl Olseng til høyre. Hjørdis og Reidar. 

 

12

 


På gården til søstra til mora til Ingebret. Hun heter Åste. Var ikke gift. Laura bodde der en tid. Rønningen i Telemark.  

 


I Telemark. Ulrik og Jenny Olseng, Andres og Dordy Rønningen (Ingebrets foreldre) 

 


Geburtsdagsselskap til Anna Wallin. Hun sitter til venstre. Jenny i mitten bak

 


Jenny Olseng, Anna Wallin, og Lulli Olseng til høyre. Lulli var gift med Anton, som fikk slag av oksen, hvor det satte seg indre blodforgiftning. Han døde tidlig

 

13

 


Olseng vestre. Pæretre inntil veggen. 

 


Bjørn Strand’s barnedåp. Ulrik og Jenny, med Bjørn på fanget, Karen og Ivar Hornnes var alle faddere. Bak fra venstre: Herman Strand, Lulli (?), Laura med Herleik, Olga Strand med Inger(?). Hjørdis og Reidar, med Rolf-Jul, Olaf Karlsen og Andrine, Edit’s bror og Edit til høyre. Bildet er tatt i Kvastebyen foran uthuset til der Hjørdis og Reidar bodde.

 


Ulrik og Jenny Olseng

 


 

14

 


Herleik Rønningen 

 


Rolf-Jul Strand 

 


Jorun Rønningen

 


Bildet tatt hos Ingrid og Håkon Stensrud i Sarpsborg 17 mai(?). Fra venstre foran: Jenny, Dorghild, Edit. Bak fra venstre Lorry Skårbakk (Dattra til Ingrid Stensrud), ?, Karl Olseng, Håkon Sønsterud og Margit, Ingrid Stensrud.

 

15

 


Jenny Olseng og en venninne.

 


Ulrik og Jenny Olseng, og Hjørdis. Bildet tatt på Østli Ullerøy.

 


Ulrik har Rolf-Jul og Bjørn Strand på fanget. Jenny og Hjørdis. Bildet er tatt i Kvastebyen.

 


Hjørdis og Erling

 

16

 


Rolf-Jul Strand

 


Bjørn Strand

 


Jorun Olseng og Ulrik

 


Bjørn Strand

 

17

 


Ulrik Olseng til venstre. ?, Jenny og Anna Wallin

 


Hjørdis’ konfirmasjon. Fra venstre foran: Ulrik, Hjørdis, Jenny. Bak fra venstre: Olaf, Karl, Laura, og bestemor Laura

 


Reidar og Hjørdis med Rolf-Jul og Bjørn, på Bjørns dåp.

 


På fjellet over gården Olseng vestre. På tangen ser vi en kiosk, som ble drevet av Olufsen (bestefar til Arnstein) Reidar stod i den kioske om sommeren. 

 

18

 


 


Synnøve Håland. Bygde huset tvers over Engset. Faren ble ødelagt på Borregård. Han døde der. De flyttet til Bergen for å ta over en gård på Høland. Martine var hennes mor, som flyttet til Bergen for å ta over gården.

 


Bestemor Laura Olseng. 90 år. 

 


Fra venstre: Edit og Karl Olseng. Borghild. Margit Sønsterud(?), Jenny, Ingrid Stensrud, Håkon Sønsterud (bror til Borghild), barn:?

 

19

 


Onkel Gunne (mann til Jenny Lilledal), Ulrik og Jenny.

 


Fra venstre: Gunne og Jenny Lilledal, Jenny og Ulrik Olseng

 


Fra høyre: Gunne og Jenny Lilledal, Jenny og Ulrik Olseng

 


Egil Bergli, Borghild, Jenny og Ulrik, Karl Olseng(?), ?,?. Bildet er tatt i Skjebergdalen. Der Håkon Stensrud hadde hytte

 

20

 


Inger Johanne Solberg

 


Inger Johanne’s konfirmasjon: Fra venstre foran: Borghild, Inger Johanne, Jenny Olseng, Bak fra venstre: Karl Olseng, Edit Olseng, Ulrik Olseng

 


Inger Johanne’s konfirmasjon

 


Håkon og Ingrid Stensrud. Ingrid er dattra til Lotten Stenbeck.

 

21

 


Bernhard Hornness

 


Alfred Haalands begravelse. Far til Synnøve Haaland

 


Bernhard Hornnes

 


Fra venstre: Hildor, Teodor Olsen (bror til bestemor Laura), Oskar (i Spargot), Ulrik Olseng, Adolf (handlet med Tyskland) og Olaf Olseng. Teodor bodde på Geilo. Ulrik’s bil. 

 

22

 


Skjeberg Kirke

 


Seljord kirke

 


Varteig Kirke

 


Ungdomsbilde av Jenny Olsen og hennes omgangsvenner

 

23

 


Bernhard Hornnes. 

 


På Hvaler. Anna og Karl Wallin, med barna: Helene, Maja, Arne og Ernst. Karl var en tid baker på Hvaler. Flyttet til Sannesund senere.

 


Huset til ”onkel” Teodor på Geilo. (bror til bestemor Laura)

 


Ulrik og Jenny + to ?

 

24

 


Ulrik og Jenny, og Jenny Lilledal.

 


Ulrik og Jenny

 


Egil Bergli Borghild osv. Bildet tatt i Skjebergdalen.

 


Jenny’s kjæreste som flyttet til USA.

 

25

 


Jenny’s kjæreste som flyttet til USA.

 


 


Hanna Årum(?)

 


Janna Hostvedt. Jenny’s venninne.

 

26

 


Olaf Olseng, Ulrik og Jenny + 

 


Laura og Ingebret og Hans Rønningen og kone. Kona druknet da hun vasket klær i vannet.

 


Høgen i Sverige.  

 


Ulrik, Bjørn Strand, Hjørdis, Rolf-Jul og Jenny Olseng. Bildet er tatt i Kvastebyen 

 

27

 


: Jenny, Olaf og Ulrik i Spargot(?) i Sverige

 


 


 


Jens Lilledal, sønn til Jenny og Gunne, bodde på Haslum. Han hadde en kolonial forretning der.

 

28

 


 


 


Jenny, Lotten og Lulli

 


Kaspara Karlsøyen, Anton Karlsøen og Ulrik og Jenny. Anton hadde søndre Karlsøya før Lorentz og Gunvor. Anton var Ulrik’s søskenbarn og Olga Strands søskenbarn

 

29

 


 


I Skjebergdalen.

 


Anders Rønningen

 


Ulrik’s dåpsdag i desember 1952. Olaf Olseng, Jorun Olseng med Ulrik, Jorun’s mor, Julie, og Ulrik.

 


Sist oppdatert 22.August 2014
Tilbake Erling's slektside .