Hjørdis Strand's 94 års lag, feiring 2.Mars 2013

Hjørdis med gjenlevende barn.
Fra venstre: Erling, Hjørdis, Rolf Jul og Bjørn.Tilbake til hovedsiden.


Sist oppdatert 3.mars 2013

.